مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | مدل GNR-36GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۳۶۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | مدل GNR-30GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۳۰۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | مدل GNR-24GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۲۴۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | مدل GNR-18GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۱۸۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | مدل GNR-12GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۱۲۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | مدل GNR-9GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۹۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES   کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | مدل H32-1500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۳۲۰۰۰ btu برچسب انرژی: B نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانتRead more about کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | مدل H30-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۳۰۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | مدل H25-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۲۵۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | مدل H24-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۲۴۰۰۰ btu برچسب انرژی: B نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.