مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

علت کم شدن سرمای کولر گازی تک الکتریک

علت کم شدن سرمای کولر گازی تک الکتریک

علت کم شدن سرمای کولر گازی کمپرسور و موتور پروانه (فن) به خوبی کار می کنند، قسمتی از اواپراتور برفک می زند در کل سرمای کولر کم شده است. مشکل از کجاست و راه حل آن چیست؟ این مشکل علت های مختلفی می تواند داشته باشد که تمامی علت ها را بررسی می کنیم: علتRead more about علت کم شدن سرمای کولر گازی تک الکتریک[…]

کد خطا و مشکلات کولر گازی تک الکتریک

کد خطا و مشکلات کولر گازی تک الکتریک

– این خطای سنسور دمای محیط می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید F2 – این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود –Read more about کد خطا و مشکلات کولر گازی تک الکتریک[…]

تک الکتریک techelectric 24000 سرد پنجره ای

تک الکتریک techelectric 24000 سرد پنجره ای

کولر گازی و اسپلیت حاره ای تک الکتریک مدل تروپیکال دارای ظرفیت های ۱۲۰۰۰ ، ۱۹۰۰۰ ، ۲۴۰۰۰ ، ۳۲۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ BTU متناسب برای متراژهای مختلف می باشد. کولر گازی و اسپلیت حاره ای تک الکتریک مدل تروپیکال با بهرمندی از کمپرسور پیستونی و گاز مبرد R22 دارای رده انرژی B می باشد. کولرRead more about تک الکتریک techelectric 24000 سرد پنجره ای[…]

کولر ۳۶۰۰۰  تک الکتریکtechelectric  R410

کولر ۳۶۰۰۰ تک الکتریکtechelectric R410

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری POWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری POWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۳۶۰۰۰ تک الکتریکtechelectric R410[…]

کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده تک الکتریک

کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده تک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری POWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری POWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده تک الکتریک[…]

کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۳۶۰۰۰ سرد ایستاده techelectricتک الکتریک[…]

کولر ۳۶۰۰۰ ایستادهtechelectric تک الکتریک

کولر ۳۶۰۰۰ ایستادهtechelectric تک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۳۶۰۰۰ ایستادهtechelectric تک الکتریک[…]

کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک[…]

کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۴۸۰۰۰ ایستاده techelectricتک الکتریک[…]

کولر ۶۰۰۰۰ ایستاده techelectric تک الکتریک

کولر ۶۰۰۰۰ ایستاده techelectric تک الکتریک

کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER دارای دو مدل مخصوص مناطق حاره ای و مخصوص مناطق معتدل می باشد. کولر گازی و اسپلیت ایستاده تک الکتریک سری TOWER مخصوص مناطق حاره ای در دو مدل فقط سرد و سرد/گرم بوده که هر دوی این مدل ها دارای ظرفیت های ۳۶۰۰۰ ، ۴۸۰۰۰Read more about کولر ۶۰۰۰۰ ایستاده techelectric تک الکتریک[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.