مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ SH INVERTER

کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ SH INVERTER

کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ SH INVERTER | موتور قدرتمند T3   کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ SH INVERTER | نصب رایگان   کولر گازی جنرال SH اینورتر سرد و گرم میباشد  تکنولوژی اینورتر مصرف کم تر انرژی تا ۶۰% موتور توشیبا تایلند، موتور T3 پرتاب هوای بسیار عالی تا ۸ متر پرتاب هوا خوب نمایشگر دیجیتال تایمرRead more about کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ SH INVERTER[…]

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۲۴۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۲۴۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۲۴۰۰۰ | MAX inverter کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۲۴۰۰۰ | new 2017 کولر گازی جنرال مکس اینورتر سرمایشی و گرمایشی میباشد دارای تکنولوژی اینورتر مصرف کم تر تا ۶۰٪ موتور قدرتمند جنرال با گاز R410A دوستار طبیعت و کمپرسور t3 پرتاب هوای بسیار عالی نمایشگر دیجیتال تایمر ساعت نوع کمپرسور :روتاری ۳Read more about کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۲۴۰۰۰ | MAX inverter[…]

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۸۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۸۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۸۰۰۰ | MAX inverter کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۸۰۰۰ | new 2017 کولر گازی جنرال مکس اینورتر سرمایشی و گرمایشی میباشد دارای تکنولوژی اینورتر مصرف کم تر تا ۶۰٪ موتور قدرتمند جنرال با گاز R410A دوستار طبیعت و کمپرسور t3 پرتاب هوای بسیار عالی نمایشگر دیجیتال تایمر ساعت نوع کمپرسور :روتاری ۳Read more about کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۸۰۰۰ | MAX inverter[…]

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۲۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۲۰۰۰ | MAX inverter

کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۲۰۰۰ | MAX inverter کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۲۰۰۰ | new 2017 کولر گازی جنرال مکس اینورتر سرمایشی و گرمایشی میباشد دارای تکنولوژی اینورتر مصرف کم تر تا ۶۰٪ موتور قدرتمند جنرال با گاز R410A دوستار طبیعت و کمپرسور t3 پرتاب هوای بسیار عالی نمایشگر دیجیتال تایمر ساعت نوع کمپرسور :روتاری ۳Read more about کولر گازی جنرال مکس اینورتر ۱۲۰۰۰ | MAX inverter[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | مدل GNR-36GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۳۶۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۳۶۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | مدل GNR-30GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۳۰۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۳۰۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | مدل GNR-24GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۲۴۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۲۴۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | مدل GNR-18GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۱۸۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | مدل GNR-12GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۱۲۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۱۲۰۰۰ | cool-heat[…]

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat

کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat   کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | مدل GNR-9GWAA   قابلیت سرمایش و گرمایش در ظرفیت ۹۰۰۰ دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد قدرت پرتاب باد فوق العاده تا ۸ متر و صدای بسیار کم فیلتر ویتامین C حرکت اتوماتیک دریچه هایRead more about کولر گازی جنرال لبخندی ۹۰۰۰ | cool-heat[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.