مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی شارپ اسپلیت( تروپیکال) ۱۲۰۰۰| SHARP T3

کولر گازی شارپ اسپلیت( تروپیکال) ۱۲۰۰۰| SHARP T3

کولر گازی شارپ اسپلیت(تروپیکال سرد و گرم) ۱۲۰۰۰| SHARP T3 شارپ تولید تایلند میباشد و با گارانتی ۶۰ ماه کمپرسور   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی شارپ اسپلیت( تروپیکال) ۱۲۰۰۰| SHARP T3   تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر عملکرد توربو فوق العاده بی صدا بهبود مصرف انرژی سیستم سرمایش فوق سریع ساختRead more about کولر گازی شارپ اسپلیت( تروپیکال) ۱۲۰۰۰| SHARP T3[…]

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۲۴۰۰۰| SHARP Split

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۲۴۰۰۰| SHARP Split

قیمت کولر گازی شارپ ۲۴۰۰۰ SHARP کولرگازی شارپ تولید تایلند میباشد و با گارانتی ۶۰ ماه کمپرسور   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۲۴۰۰۰| SHARP Split   تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر عملکرد توربو فوق العاده بی صدا بهبود مصرف انرژی سیستم سرمایش فوق سریع ساخت تایلند سیستمRead more about کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۲۴۰۰۰| SHARP Split[…]

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۸۰۰۰| SHARP Split

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۸۰۰۰| SHARP Split

قیمت کولر گازی شارپ ۱۸۰۰۰ SHARP کولرگازی شارپ تولید تایلند میباشد و با گارانتی ۶۰ ماه کمپرسور   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۸۰۰۰| SHARP Split   تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر عملکرد توربو فوق العاده بی صدا بهبود مصرف انرژی سیستم سرمایش فوق سریع ساخت تایلند سیستمRead more about کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۸۰۰۰| SHARP Split[…]

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۲۰۰۰| SHARP Split

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۲۰۰۰| SHARP Split

قیمت کولر گازی شارپ ۱۲۰۰۰ SHARP کولرگازی شارپ تولید تایلند میباشد و با گارانتی ۶۰ ماه کمپرسور     کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۲۰۰۰| SHARP Split   تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر عملکرد توربو فوق العاده بی صدا بهبود مصرف انرژی سیستم سرمایش فوق سریع ساخت تایلندRead more about کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۱۲۰۰۰| SHARP Split[…]

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۹۰۰۰| SHARP Split

کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۹۰۰۰| SHARP Split

قیمت کولر گازی شارپ ۹۰۰۰ SHARP کولرگازی شارپ تولید تایلند میباشد و با گارانتی ۶۰ ماه کمپرسور   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۹۰۰۰| SHARP Split   تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر عملکرد توربو فوق العاده بی صدا بهبود مصرف انرژی سیستم سرمایش فوق سریع ساخت تایلند سیستمRead more about کولر گازی شارپ اسپلیت(سرد و گرم) ۹۰۰۰| SHARP Split[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.