مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد | Hisense مدل HKC-24DB | T3 BTU 24000| (مخصوص مناطق حاره ای)   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)   کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای) مدل HKC-۲۴DB نوع سرد ظرفیت سرمایش Btu ۲۴۵۶۷ ظرفیت گرمایشRead more about کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-30TG | BTU 30000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۳۰VQ نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۳۰۰۲۶(۱۴۳۳۰-۳۳۰۰۲) ظرفیت گرمایش Btu ۳۱۵۶۲(۱۵۳۵۴-۳۵۰۰۱) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-24TG | BTU 24000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۲۴TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۲۲۱۷۸(۹۸۹۵-۲۵۲۴۹) ظرفیت گرمایش Btu ۲۳۲۰۲(۷۵۰۶-۲۵۲۴۹) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-18TG | BTU 18000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۱۸TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۸۴۲۵(۷۱۶۵-۱۹۱۰۷) ظرفیت گرمایش Btu ۱۹۱۰۷(۶۸۲۴-۱۹۷۹۰) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-12TG | BTU 12000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۱۲TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۱۹۴۲(۵۱۱۸-۱۳۳۰۷) ظرفیت گرمایش Btu ۱۱۹۴۲(۴۴۳۵-۱۳۹۸۹) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-09TG | BTU 9000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۰۹TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۸۸۷۱(۴۴۳۵-۱۰۲۳۶) ظرفیت گرمایش Btu ۹۸۹۵(۴۴۳۵-۱۱۹۴۲) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-30DB | BTU 30000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۳۰VQ نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۳۰۰۲۶ ظرفیت گرمایش Btu ۳۲۰۷۴ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-24DB | BTU 24000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۲۴DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۲۴۲۲۶ ظرفیت گرمایش Btu ۲۴۷۳۸ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-18DB | BTU 18000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۱۸DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۸۰۸۴ ظرفیت گرمایش Btu ۱۸۷۶۶ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-12DB | BTU 12000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۹۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۱۲DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۱۹۴۲ ظرفیت گرمایش Btu ۱۱۹۴۲ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.