وبلاگ کولرها

وبلاگ کولرها : جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات اطلاعات کامل

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)

کولر گازی هایسنس پیستونی سرد | Hisense مدل HKC-24DB | T3 BTU 24000| (مخصوص مناطق حاره ای)   کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)   کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای) مدل HKC-۲۴DB نوع سرد ظرفیت سرمایش Btu ۲۴۵۶۷ ظرفیت گرمایشRead more about کولر گازی هایسنس پیستونی سرد ۲۴۰۰۰ (مخصوص مناطق حاره ای)[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-30TG | BTU 30000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۳۰VQ نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۳۰۰۲۶(۱۴۳۳۰-۳۳۰۰۲) ظرفیت گرمایش Btu ۳۱۵۶۲(۱۵۳۵۴-۳۵۰۰۱) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۳۰۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-24TG | BTU 24000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۲۴TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۲۲۱۷۸(۹۸۹۵-۲۵۲۴۹) ظرفیت گرمایش Btu ۲۳۲۰۲(۷۵۰۶-۲۵۲۴۹) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۲۴۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-18TG | BTU 18000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۱۸TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۸۴۲۵(۷۱۶۵-۱۹۱۰۷) ظرفیت گرمایش Btu ۱۹۱۰۷(۶۸۲۴-۱۹۷۹۰) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۸۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-12TG | BTU 12000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۱۲TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۱۹۴۲(۵۱۱۸-۱۳۳۰۷) ظرفیت گرمایش Btu ۱۱۹۴۲(۴۴۳۵-۱۳۹۸۹) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۱۲۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI

کولر گازی هایسنس ورسای | Hisense Versai مدل HIH-09TG | BTU 9000 | اسپلیت اینورتر (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI   کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI مدل HIH-۰۹TG نوع اینورتر سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۸۸۷۱(۴۴۳۵-۱۰۲۳۶) ظرفیت گرمایش Btu ۹۸۹۵(۴۴۳۵-۱۱۹۴۲) مبردRead more about کولر گازی هایسنس اینورتر ورسای ۹۰۰۰|Hisense VERSAI[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-30DB | BTU 30000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۳۰VQ نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۳۰۰۲۶ ظرفیت گرمایش Btu ۳۲۰۷۴ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۳۰۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-24DB | BTU 24000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۲۴DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۲۴۲۲۶ ظرفیت گرمایش Btu ۲۴۷۳۸ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۲۴۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-18DB | BTU 18000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۱۸DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۸۰۸۴ ظرفیت گرمایش Btu ۱۸۷۶۶ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۱۸۰۰۰|Hisense Maya[…]

کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya

کولر گازی هایسنس مایا | Hisense Maya مدل HRH-12DB | BTU 12000| اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی هایسنس مایا ۹۰۰۰|Hisense Maya   کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense May مدل HRH-۱۲DB نوع سرد و گرم ظرفیت سرمایش Btu ۱۱۹۴۲ ظرفیت گرمایش Btu ۱۱۹۴۲ مبرد R۲۲ سطح نویز یونیت داخلی(dBRead more about کولر گازی هایسنس مایا ۱۲۰۰۰|Hisense Maya[…]