مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ هومکس Hommex

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ هومکس Hommex

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ هومکس کمپرسور روتاری مدل توشیبا TOSHIBA ظرفیت گرمایشی ۹۷۰۰ ظرفیت سرمایشی ۹۳۰۰ فضای سرمایشی استاندارد ۱۸-۹ متر مربع برچسب انرژیA سیستم پرتاب باد چهاروجهی کولرهای گازی هومکس دارای پنج سال ضمانت کمپرسور و دو سال سایر قطعات می باشد. هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی تا ۵ متر بینRead more about کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ هومکس Hommex[…]

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES   کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | مدل H32-1500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۳۲۰۰۰ btu برچسب انرژی: B نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانتRead more about کولر گازی هومکس ۳۲۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | مدل H30-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۳۰۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۳۰۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | مدل H25-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۲۵۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۲۵۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | مدل H24-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۲۴۰۰۰ btu برچسب انرژی: B نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۲۴۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۱۸۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۱۸۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۱۸۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۱۸۰۰۰ | مدل H18-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۱۸۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسورRead more about کولر گازی هومکس ۱۸۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۱۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۱۲۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۱۲۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۱۲۰۰۰ |مدل H12-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۱۲۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۱۲۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

کولر گازی هومکس ۹۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۹۰۰۰ | TEARS SERIES

کولر گازی هومکس ۹۰۰۰ | TEARS SERIES کولر گازی هومکس ۹۰۰۰ | مدل H09-2500CH این کولر گازی اسپلیت دارای قابلیت سرمایشی و گرمایشی می باشد طرفیت گرمایشی و سرمایشی: ۹۰۰۰ btu برچسب انرژی: A نوع کمپرسور: روتاری مدل کمپرسور: توشیبا هزینه نصب و راه اندازی و لوله کشی رایگان می باشد پنج سال ضمانت کمپرسور وRead more about کولر گازی هومکس ۹۰۰۰ | TEARS SERIES[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.