مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد Gree G4Matic | گنجایش ۳۰۰۰۰| برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE G4Matic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELD یخRead more about کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE G4Matic[…]

کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد Gree G4Matic | گنجایش ۲۴۰۰۰| برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE G4Matic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELD یخRead more about کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE G4Matic[…]

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد Gree G4Matic | گنجایش ۱۸۰۰۰| برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE G4Matic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELD یخRead more about کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE G4Matic[…]

کولر گازی گری ۱۲۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۱۲۰۰۰ سرد GREE G4Matic

کولر گازی گری ۱۲۰۰۰ سرد Gree G4Matic | گنجایش ۱۲۰۰۰| برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی گری ۱۲۰۰۰ سرد GREE G4Matic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELD یخ زداییRead more about کولر گازی گری ۱۲۰۰۰ سرد GREE G4Matic[…]

کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری سرمایشی و گرمایشی Gree GMatic | گنجایش ۳۶۰۰۰ | برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی ۳۶۰۰۰ سرد GREE GMatic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELDRead more about کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد GREE GMatic[…]

کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری سرمایشی و گرمایشی Gree GMatic | گنجایش ۳۰۰۰۰ | برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی ۳۰۰۰۰ سرد GREE GMatic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکار نمایشگر ELDRead more about کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ سرد GREE GMatic[…]

کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری سرمایشی و گرمایشی Gree GMatic | گنجایش ۲۴۰۰۰ | برچسب انرژی B       کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی ۲۴۰۰۰ سرد GREE GMatic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکردRead more about کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ سرد GREE GMatic[…]

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE GMatic

کولر گازی گری سرمایشی و گرمایشی Gree GMatic | گنجایش ۱۸۰۰۰ | برچسب انرژی B     کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی ۱۸۰۰۰ سرد GREE GMatic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکارRead more about کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد GREE GMatic[…]

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد و گرم GREE GMatic

کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد و گرم GREE GMatic

کولر گازی گری سرمایشی و گرمایشی Gree GMatic | گنجایش ۱۸۰۰۰ | برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی ۱۸۰۰۰ سرد و گرم GREE GMatic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکار عملکرد خودکارRead more about کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ سرد و گرم GREE GMatic[…]

کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد و گرم GREE Q2Matic

کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد و گرم GREE Q2Matic

کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد و گرم  Gree Q2Matic | گنجایش ۳۶۰۰۰ | برچسب انرژی B کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد و گرم GREE Q2Matic   قابلیت های استاندارد: فیلترهای سلامتی پلاسمای سرد تشخیص دما اتصال سریع و دقیق قابلیت های انتخابی: حالت آماده به کار اوات نظافت خودکارRead more about کولر گازی گری ۳۶۰۰۰ سرد و گرم GREE Q2Matic[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.