مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی اینورتر پاکشوما ۳۰۰۰۰

کولر گازی اینورتر پاکشوما ۳۰۰۰۰

کولر گازی اینورتر پاکشوما ۳۰۰۰۰ | کولر گازی اینورتر ۳۰۰۰۰ سردگرم پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اینورتر پاکشوما ۳۰۰۰۰ در مدل‌های : GCP-091HCRI , GCP-121HCRI , GCP-181HCRI , GCP-241HCRI , GCP-301HCRI طراحی سال ۲۰۱۴ کمپرسور اینورتری هوشمند بی صدا (Smart Inverter Compressor) کاهش مصرف انرژی تا ۶۵% هوای عاری ازذرات و غبار و ایجاد محیطیRead more about کولر گازی اینورتر پاکشوما ۳۰۰۰۰[…]

کولر گازی اینورتر سردگرم پاکشوما ۲۴۰۰۰ | کولر گازی اینورتر ۲۴۰۰۰سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر سردگرم پاکشوما ۲۴۰۰۰ | کولر گازی اینورتر ۲۴۰۰۰سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر سردگرم پاکشوما ۲۴۰۰۰ | کولر گازی اینورتر ۲۴۰۰۰سردگرم پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اینورتر سردگرم پاکشوما ۲۴۰۰۰ در مدل‌های : GCP-091HCRI , GCP-121HCRI , GCP-181HCRI , GCP-241HCRI , GCP-301HCRI طراحی سال ۲۰۱۴ کمپرسور اینورتری هوشمند بی صدا (Smart Inverter Compressor) کاهش مصرف انرژی تا ۶۵% هوای عاری ازذرات و غبار و ایجادRead more about کولر گازی اینورتر سردگرم پاکشوما ۲۴۰۰۰ | کولر گازی اینورتر ۲۴۰۰۰سردگرم پاکشوما[…]

کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سردگرم پاکشوما | کولر گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سردگرم پاکشوما در مدل‌های : GCP-091HCRI , GCP-121HCRI , GCP-181HCRI , GCP-241HCRI , GCP-301HCRI طراحی سال ۲۰۱۴ کمپرسور اینورتری هوشمند بی صدا (Smart Inverter Compressor) کاهش مصرف انرژی تا ۶۵% هوای عاری ازذرات و غبار و ایجاد محیطی مناسبRead more about کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سردگرم پاکشوما[…]

کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰سردگرم پاکشوما

کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰سردگرم پاکشوما | کولر گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰سردگرم پاکشوما در مدل‌های : GCP-091HCRI , GCP-121HCRI , GCP-181HCRI , GCP-241HCRI , GCP-301HCRI طراحی سال ۲۰۱۴ کمپرسور اینورتری هوشمند بی صدا (Smart Inverter Compressor) کاهش مصرف انرژی تا ۶۵% هوای عاری ازذرات و غبار و ایجاد محیطی مناسب باالاخص درRead more about کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰سردگرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد گرم پاکشوما | کولرهای گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد گرم پاکشوما در مدل‌های : GC-091HCRO , GC-121HCRO , GC-181HCRO , GC-241HCRO , GC-301HCRO کمپرسور روتاری بی صدا هوای عاری ازهرگونه آلودگی محیطی مناسب باالاخص در شهر های صنعتی با فیلتر پلاسما.(تهران ،خوزستان و..) نظافت آسان فیلترهاRead more about کولر گازی اسپیلت ۳۰۰۰۰ سرد گرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد گرم پاکشوما | کولرهای گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد گرم پاکشوما در مدل‌های : GC-091HCRO , GC-121HCRO , GC-181HCRO , GC-241HCRO , GC-301HCRO کمپرسور روتاری بی صدا هوای عاری ازهرگونه آلودگی محیطی مناسب باالاخص در شهر های صنعتی با فیلتر پلاسما.(تهران ،خوزستان و..) نظافت آسان فیلترهاRead more about کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ سرد گرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد گرم پاکشوما | کولر گازی اسپیت پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد گرم پاکشوما در مدل‌های : GC-091HCRO , GC-121HCRO , GC-181HCRO , GC-241HCRO , GC-301HCRO کمپرسور روتاری بی صدا هوای عاری ازهرگونه آلودگی محیطی مناسب باالاخص در شهر های صنعتی با فیلتر پلاسما.(تهران ،خوزستان و..) نظافت آسانRead more about کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ سرد گرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما | کولرهای گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما در مدل‌های : GC-091HCRO , GC-121HCRO , GC-181HCRO , GC-241HCRO , GC-301HCRO کمپرسور روتاری بی صدا هوای عاری ازهرگونه آلودگی محیطی مناسب باالاخص در شهر های صنعتی با فیلتر پلاسما.(تهران ،خوزستان و..) نظافتRead more about کولر گازی اسپیلت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما

کولر گازی اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما | کولرهای گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما در مدل‌های : GC-091HCRO , GC-121HCRO , GC-181HCRO , GC-241HCRO , GC-301HCRO کمپرسور روتاری بی صدا هوای عاری ازهرگونه آلودگی محیطی مناسب باالاخص در شهر های صنعتی با فیلتر پلاسما.(تهران ،خوزستان و..) نظافتRead more about کولر گازی اسپیلت ۹۰۰۰ سرد و گرم پاکشوما[…]

کولر گازی اسپیلت سرد پاکشوما ۳۰۰۰۰

کولر گازی اسپیلت سرد پاکشوما ۳۰۰۰۰

کولر گازی اسپیلت سرد پاکشوما ۳۰۰۰۰ | کولرهای گازی پاکشوما| ارسال فوری کولر گازی اسپیلت سرد پاکشوما ۳۰۰۰۰ در مدل های :۱۸۰۰۰GCP-183CPO,24000GCP-243CPO,3000GCP-303CPO •             کمپرسور پیستونی بی صدا •             قابلیت کارکرد تا دمای ۵۴درجه سانتیگراد •             هوای کاملاRead more about کولر گازی اسپیلت سرد پاکشوما ۳۰۰۰۰[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.