وبلاگ کولرها

وبلاگ کولرها : جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات اطلاعات کامل

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3024 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادلRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3018 کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله هایRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3012 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتیRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic | مدل GAC29| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC2924 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC29[…]

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC29 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC2918 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) Read more about کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC29[…]

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC29 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC2912 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) Read more about کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC29[…]