* پر کردن تمامی موارد به جز (پست الکترونیک) الزامی است.
* اگر به راهنمایی نیاز دارید با شماره تلفن های 3-02133518902 تماس بگیرید.

اطلاعات شخصی

اطلاعات تماس و آدرس

پر کردن این گزینه اجباری نیست

اطلاعات شغلی

وضعیت شغلی خود را مشخص نمایید

اطلاعات حساب بانکی

در صورتی که تا کنون چک برگشتی از حساب جاری وارد شده در بالا نداشته اید گزینه "تا به حال چک برگشتی نداشته ام" را انتخاب نمایید

مشخصات سفارش

مدارک مورد نیاز

1- پرینت سه ماهه اخیر از حساب جاری معرفی شده
2- گواهی عدم وجود چک برگشتی (در صورت نداشتن چک برگشتی)
3- کپی کارت ملی و شناسنامه
4- کپی سند یا اجاره نامچه محل سکونت یا خودرو
5- کپی فیش حقوقی یا گواهی اشتغال به کار برای کارمندان
6- کپی جواز یا گواهی کسب مربوطه برای مشاغل آزاد
7- کپی حکم بازنشستگی یا فیش حقوقی برای بازنشستگان