مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-48H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-48H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-48H-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-48H-تراست[…]

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H380-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H380-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H380-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H380-تراست[…]

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-36H-تراست[…]

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-24H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-24H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-24H-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-24H-تراست[…]

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-18H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-18H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-18H-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMC4-18H-تراست[…]

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMCA4-18H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMCA4-18H-تراست

کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMCA4-18H-تراست|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار جهتی دارای فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا دارای پمپ درین:آب تقطیر شده،بوسیله پمپ درین تا ارتفاع ۷۵۰ میلی متر پمپ میشود امکان اتصال بهRead more about کولر اسپلیت کاستی چهار طرفه-TMCA4-18H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-24H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSA با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSA با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتورRead more about کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-24H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-18H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSA با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSA با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتورRead more about کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-18H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-12H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSA با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSA با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتورRead more about کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-12H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-09H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-09H-تراست

کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-09H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSA با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSA با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتورRead more about کولر اسپلیت دیواری Luxury مدل TGSA-09H-تراست[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.