مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ معمولی دایکین داکت اسپلیت دور ثابت (غیر اینورتر) دایکین سری FDYB کمپرسور ON/OFF گاز مبرد R22 کلاس انرژی +B داکت اسپلیت دایکین سری FDYB دارای طراحی با ارتفاع کم بین ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر بوده که به راحتی در سقف های کاذب قرار میگیرد. قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین گرمایش دستگاهRead more about داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ معمولی دایکین[…]

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ معمولی دایکین داکت اسپلیت دور ثابت (غیر اینورتر) دایکین سری FDYM کمپرسور ON/OFF گاز مبرد R22 کلاس انرژی +B داکت اسپلیت دایکین سری FDYM دارای طراحی با ارتفاع کم بین ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر بوده که به راحتی در سقف های کاذب قرار میگیرد. قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین گرمایش دستگاهRead more about داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ معمولی دایکین[…]

داکت اسپلیت ۱۹۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۱۹۰۰۰ معمولی دایکین

داکت اسپلیت ۱۹۰۰۰ معمولی دایکین داکت اسپلیت دور ثابت (غیر اینورتر) دایکین سری FDYB کمپرسور ON/OFF گاز مبرد R22 کلاس انرژی +B داکت اسپلیت دایکین سری FDYB دارای طراحی با ارتفاع کم بین ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر بوده که به راحتی در سقف های کاذب قرار میگیرد. قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین گرمایش دستگاهRead more about داکت اسپلیت ۱۹۰۰۰ معمولی دایکین[…]

داکت اسپلیت ۴۲۰۰۰ اینورتر دایکین

داکت اسپلیت ۴۲۰۰۰ اینورتر دایکین

داکت اسپلیت ۴۲۰۰۰ inverter ( کم مصرف ) دایکین داکت اسپلیت اینورتر دایکین سری ABQ همراه با کمپرسور دور متغیر گاز مبرد R410 کلاس انرژی A داکت اسپلیت دایکین ABQ دارای طراحی با ارتفاع کم ۳۷٫۸ سانتیمتر بوده که به راحتی در بسیاری از سقف های کاذب قرار میگیرد قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامینRead more about داکت اسپلیت ۴۲۰۰۰ اینورتر دایکین[…]

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ اینورتر دایکین

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ اینورتر دایکین

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ inverter ( کم مصرف ) دایکین داکت اسپلیت اینورتر دایکین سری ABQ همراه با کمپرسور دور متغیر گاز مبرد R410 کلاس انرژی A داکت اسپلیت دایکین ABQ دارای طراحی با ارتفاع کم ۳۷٫۸ سانتیمتر بوده که به راحتی در بسیاری از سقف های کاذب قرار میگیرد قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامینRead more about داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ اینورتر دایکین[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.