مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ مدل GAC33

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ مدل GAC33

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ مدل GAC33 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC-3312 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات  صفحه نمایش LED قابلیت Auto-Restart دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلترRead more about کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ مدل GAC33[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC-3860 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3024 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادلRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3018 کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله هایRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30

کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC3012 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T1 ( معتدله ) اینورتر فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتیRead more about کولر گازی گاسونیک اینورتر ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC30[…]

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic | مدل GAC28| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC28 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28[…]

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic | مدل GAC28| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC28 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.