مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی سام سرد و گرم ۹۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۹۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۹۰۰۰ | کولر گازی سام ۹۰۰۰ سرد و گرم  | SAM | ارسال فوری کولر گازی سام سرد و گرم ۹۰۰۰ تولید کننده: سام مدل کالا: H9FR1 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لولهRead more about کولر گازی سام سرد و گرم ۹۰۰۰ | SAM[…]

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم  | SAM

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM | ارسال فوری کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم تولید کننده: سام مدل کالا: H30VR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لولهRead more about کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM[…]

کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM

کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM

کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM | ارسال فوری کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم تولید کننده: سام مدل کالا: H24VR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارایRead more about کولر ۲۴۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM[…]

کولر گازی سام سرد و گرم ۲۴۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۲۴۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۲۴۰۰۰ | کولر گازی سام ۲۴۰۰۰ سرد و گرم | SAM | ارسال فوری کولر گازی سام سرد و گرم ۲۴۰۰۰ تولید کننده: سام مدل کالا: H24FR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارایRead more about کولر گازی سام سرد و گرم ۲۴۰۰۰ | SAM[…]

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ |کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ | SAM | ارسال فوری کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ تولید کننده: سام مدل کالا: H18VR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لوله وRead more about کولر گازی سام سرد و گرم ۱۸۰۰۰ | SAM[…]

کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM

کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM

کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم  | کولر  گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ | SAM | ارسال فوری کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم تولید کننده: سام مدل کالا: H12FR1 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لولهRead more about کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم | SAM[…]

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ | SAM

کولر گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ |کولر ۱۲۰۰۰ گازی سام سرد و گرم  | SAM | ارسال فوری کولر گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ تولید کننده: سام مدل کالا: H12VR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لولهRead more about کولر گازی سام سرد و گرم ۱۲۰۰۰ | SAM[…]

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد | SAM

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد | SAM

کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد | کولر  گازی سام سرد ۳۰۰۰۰ | SAM | ارسال فوری کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد تولید کننده: سام مدل کالا: C30FR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لوله و اتصالات میباشد دستگاه فوقRead more about کولر ۳۰۰۰۰ گازی سام سرد | SAM[…]

کولر گازی سام ۳۰۰۰۰ سرد | SAM

کولر گازی سام ۳۰۰۰۰ سرد | SAM

کولر گازی سام ۳۰۰۰۰ سرد | کولر گازی سام سرد ۳۰۰۰۰ | SAM | ارسال فوری کولر گازی سام ۳۰۰۰۰ سرد تولید کننده: سام مدل کالا: C30VP3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لوله و اتصالات میباشد دستگاه فوق در۴Read more about کولر گازی سام ۳۰۰۰۰ سرد | SAM[…]

کولر گازی ۳۰۰۰۰ سام سرد | SAM

کولر گازی ۳۰۰۰۰ سام سرد | SAM

کولر گازی ۳۰۰۰۰ سام سرد | کولر گازی  سام سرد ۳۰۰۰۰ | SAM | ارسال فوری کولر گازی ۳۰۰۰۰ سام سرد تولید کننده: سام مدل کالا: C30VR3 موجودی: در انبار کلیه دستگاه ها دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه قطعات می باشد کلیه دستگاه ها اسپلیت دارای لوله و اتصالات میباشد دستگاه فوق در۴ سایزRead more about کولر گازی ۳۰۰۰۰ سام سرد | SAM[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.