داکت اسپلیت اینورتر گرین

داکت اسپلیت کانالی اینورتر گرین

  • داکت اسپلیت اینورتر ۱/۵تن تبرید

  • نوع موتور روتاری اینورتر

  • تک فاز

  • سرمایش و گرمایش

  • ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
  • قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
  • قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
  • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا

 

دیدگاهتان را بنویسید