یونیت داخلی کاستی چهار طرفه گرین

یونیت داخلی کاستی چهار طرفه گرین

مشخصات کلیدی

  • کاستی چهار طرفه

  • سرمایشی و گرمایشی

  • گاز R410

  • اینورتر Inverter

یونیت داخلی VRF کاستی چهار طرفه گرین دارای گستره ظرفیت ۹۰۰۰ Btu/h الی ۴۸۰۰۰ Btu/h

استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

یونیت داخلی کاستی چهار طرفه گرین-جریان هوابه صورت چهارطرفه-دارای پمپ درین بادهانه پمپاژ۱۲۰۰mmدارای مبدل حرارتی-اتصال به کانال هوای تازه- 

دیدگاهتان را بنویسید