مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC-3860 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۶۰۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۴۸۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۳۶۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38

کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38 | ارسال فوری تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC38 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۴ سایز ۴۸۰۰۰،۳۶۰۰۰،۲۴۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ میباشد  دستگاه فوق سرد و گرم میباشد کمپرسور روتاری T3 فین طلایی( لوله های مشبک برای تسریع تبادل حرارتی ) فیلتر کربنیRead more about کولر گازی ایستاده گاسونیک ۲۴۰۰۰ مدل GAC38[…]

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic | مدل GAC28| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC28 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic مدل GAC28[…]

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic | مدل GAC28| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC28 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۱۸۰۰۰ Gosonic مدل GAC28[…]

کولر گازی گاسونیک ۳۰۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۳۰۰۰۰ Gosonic مدل GAC29

کولر گازی گاسونیک ۳۰۰۰۰ Gosonic | مدل GAC29| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۳۰۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC2924 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۳۰۰۰۰ Gosonic مدل GAC29[…]

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC28

کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic | مدل GAC28| ارسال فوری کولر گازی گاسونیک ۲۴۰۰۰ Gosonic تولید کننده: گاسونیک مدل کالا: GAC2924 دستگاه با گارانتی بوده – ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰ میباشد دستگاه فوق سرد و گرم میباشد  کمپرسور روتاری T3 ( تروپیکال ) فین طلایی( لوله های مشبکRead more about کولر گازی گاسونیک ۱۲۰۰۰ Gosonic مدل GAC28[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.