مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولرگازی ROWA RAC-32CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-32CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-26CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-32CHS/IN   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی A کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۴۹,۸۰۰,۰۰۰ خرید آنلاین کولر گازی

کولرگازی ROWA RAC-26CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-26CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-20CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-26CHS/IN   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی A کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۳۹,۹۸۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-20CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-20CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-10CHS/IN |روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-20CHS/IN   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی A کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۳۴,۵۸۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-14CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-14CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-14CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-14CHS/IN   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی A کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۲۴,۷۸۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-10CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-10CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-10CHS/IN |کولر گازی رووا اینورتر روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-10CHS/IN   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی A کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۲۲,۸۰۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-32CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-32CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-32CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-32CHS   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی B کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۴۱,۸۰۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-24CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-24CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-24CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-24CHS   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی B کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۳۲,۹۸۰,۰۰۰

کولرگازی ROWA RAC-18CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-18CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin)

کولرگازی ROWA RAC-09CHS |کولر گازی رووا روکش طلایی محافظ پره های کندانسور(Gold Fin) کولرگازی ROWA RAC-18CHS   طراحی پنل شیک با صفحه نمایشگر مخفی انرژی B کیفیت و قدرت بالای باد   روکش طلایی محافظ پره های کنداتسور GOLDFIN مجهز به دو کنترل جریان هوای هوشمند چهار طرفه قیمت :۲۵,۴۸۰,۰۰۰

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.