مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۶۰۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۶۰۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ (سه فاز) ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است.Read more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ (سه فاز) ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۴۸۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ (سه فاز) ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است.Read more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ (سه فاز) ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۴۸۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۴۲۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ (سه فاز) ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است.Read more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ (سه فاز) ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۴۲۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ (سه فاز) ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۳۶۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ (سه فاز) ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است.Read more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ (سه فاز) ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۳۶۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۳۰۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی[…]

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی

داکت اسپلیت اینورتر ال جی در ظرفیت ۲۴۰۰۰ Btu/h دارای قابلیت گرمایش و سرمایش است. داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر است که امکان صرفه جویی در مصرف برق را تا ۶۰ درصد فراهم می کند. کمپرسور بکار رفته در این دستگاه تهویه مطبوع از نوع کمپرسور روتاری است. این دستگاهRead more about داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.