مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی آاگ ۲۴۰۰۰ مدل AS24K77CC

کولر گازی آاگ ۲۴۰۰۰ مدل AS24K77CC

کولر گازی آاگ ۲۴۰۰۰ مدل AS24K77CC کولر گازی اینورتر آاِگ AEG مشخصات کلیدی اینورتر Inverter کلاس انرژی +A دارای عملکرد هوشمند سرمایشی و گرمایشی متناسب مناطق گرمسیری اسپلیت آاِگ عملکرد مناسب در شرایط آب و هوایی خیلی داغ ۶۰ درجه سانتی گراد مصرف انرژی بدون کاهش راندمان تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است ایجادRead more about کولر گازی آاگ ۲۴۰۰۰ مدل AS24K77CC[…]

کولر گازی آاگ ۱۸۰۰۰ مدل AS18K77CC

کولر گازی آاگ ۱۸۰۰۰ مدل AS18K77CC

کولر گازی آاگ ۱۸۰۰۰ مدل AS18K77CC کولر گازی اینورتر آاِگ AEG مشخصات کلیدی اینورتر Inverter کلاس انرژی +A دارای عملکرد هوشمند سرمایشی و گرمایشی متناسب مناطق گرمسیری اسپلیت آاِگ عملکرد مناسب در شرایط آب و هوایی خیلی داغ ۶۰ درجه سانتی گراد مصرف انرژی بدون کاهش راندمان تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است ایجادRead more about کولر گازی آاگ ۱۸۰۰۰ مدل AS18K77CC[…]

کولر گازی آاگ ۱۲۰۰۰ مدل AS12K77CC

کولر گازی آاگ ۱۲۰۰۰ مدل AS12K77CC

کولر گازی آاگ ۱۲۰۰۰ مدل AS12K77CC مشخصات کلیدی اینورتر Inverter کلاس انرژی +A دارای عملکرد هوشمند سرمایشی و گرمایشی متناسب مناطق گرمسیری اسپلیت آاِگ عملکرد مناسب در شرایط آب و هوایی خیلی داغ ۶۰ درجه سانتی گراد مصرف انرژی بدون کاهش راندمان تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است ایجاد هوای مطبوع با دمای یکنواختRead more about کولر گازی آاگ ۱۲۰۰۰ مدل AS12K77CC[…]

کولر گازی آاِگ ۹۰۰۰ مدل AS09K77CC

کولر گازی آاِگ ۹۰۰۰ مدل AS09K77CC

کولر گازی آاِگ ۹۰۰۰ مدل AS09K77CC مشخصات کلیدی اینورتر Inverter کلاس انرژی +A دارای عملکرد هوشمند سرمایشی و گرمایشی متناسب مناطق گرمسیری اسپلیت آاِگ عملکرد مناسب در شرایط آب و هوایی خیلی داغ ۶۰ درجه سانتی گراد مصرف انرژی بدون کاهش راندمان تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است ایجاد هوای مطبوع با دمای یکنواختRead more about کولر گازی آاِگ ۹۰۰۰ مدل AS09K77CC[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.