مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام SAM کولر گازی سام SAM سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل H12AUR1 ظرفیت گرمایش ۳۵۱۷ W ظرفیت سرمایش ۳۸۱۰ W وزن پنل ۹ kg وزن دستگاه ۳۰ kg نوع کمپرسور روتاری برچسب انرژی A ظرفیتRead more about کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام SAM کولر گازی سام SAM سری AUR در ظرفیت های ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰-۳۰۰۰۰ سرد و گرم کمپرسور روتاری دور ثابت گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه ضمانت قطعات مشخصات مدل H9AUR1 ظرفیت گرمایش ۲۶۳۷ W ظرفیت سرمایش ۲۶۳۷ WRead more about کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل H9MR1 ظرفیت گرمایش ۲۶۳۷ W ظرفیت سرمایش ۲۹۳۰ W وزن پنل ۸ kg وزن دستگاه ۲۷ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۳۰۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل H30MKR1 ظرفیت گرمایش ۹۲۵۰ W ظرفیت سرمایش ۸۸۰۰ W وزن پنل ۱۹٫۵ kg وزن دستگاه ۶۳ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۲۴۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۲۴۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۲۴۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۲۴۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل H24MKR1 ظرفیت گرمایش ۶۸۰۰ W ظرفیت سرمایش ۶۵۰۰ W وزن پنل ۱۴٫۵ kg وزن دستگاه ۴۵ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۲۴۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۱۸۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل H18MKR1 ظرفیت گرمایش ۵۶۰۰ W ظرفیت سرمایش ۵۴۰۰ W وزن پنل ۱۲٫۵ kg وزن دستگاه ۳۶ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۱۲۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل CS-H12MKR1 ظرفیت گرمایش ۳۸۰۰ W ظرفیت سرمایش ۳۵۰۰ W وزن پنل ۸٫۳ kg وزن دستگاه ۲۷ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ سام[…]

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام SAM اینورتر کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ سام سرد و گرم کمپرسور روتاری دور متغیر (اینورتر) گاز مبرد R410a رده انرژی A به همراه ۵ متر لوله رایگان مشخصات مدل CS-H9MKR1 ظرفیت گرمایش ۲۹۰۰ W ظرفیت سرمایش ۲۶۰۰ W وزن پنل ۸٫۲ kg وزن دستگاه ۲۷ kg نوع کمپرسور روتاری برچسبRead more about کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰ سام[…]

کولر گازی و اسپلیت سام

کولر گازی و اسپلیت سام

کولر گازی اسپلیت ۹۰۰۰۰ ایستاده سام SAM کولر گازی ایستاده ۹۰۰۰۰ سام سرد و گرم سه فاز کمپرسور اسکرال گاز مبرد R22 رده انرژی مشخصات مدل H90SAC3 ظرفیت گرمایش * ظرفیت سرمایش * وزن پنل * وزن دستگاه * نوع کمپرسور اسکرال برچسب انرژی B ظرفیت اسمی BTU ۹۰۰۰۰ نوع عملکرد سرد و گرم سطحRead more about کولر گازی و اسپلیت سام[…]

کولر گازی و اسپلیت ایستاده سام 

کولر گازی و اسپلیت ایستاده سام 

کولر گازی اسپلیت ۶۰۰۰۰ سرد ایستاده سام SAM کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ سام فقط سرمایش سه فاز کمپرسور اسکرال گاز مبرد R22 رده انرژی مشخصات مدل C60SAC3 ظرفیت گرمایش – ظرفیت سرمایش ۱۷۵۰۰ W وزن پنل ۵۲ kg وزن دستگاه ۱۱۵ kg نوع کمپرسور اسکرال برچسب انرژی B ظرفیت اسمی BTU ۶۰۰۰۰ نوع عملکرد فقطRead more about کولر گازی و اسپلیت ایستاده سام […]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.